WTH Walter Thieme Handel GmbH • Beguinenstr.13 • 21682 Stade • Niemcy

Blog

Wejście do lepszego świata?

Wejście do lepszego świata?

Kiedyś, oceniając sukces ekonomiczny firm, zadowalaliśmy się lapidarną uwagą, że zarówno klienci, jak i dostawcy regularnie korzystają z usług i dlatego wszystko jest „w porządku”. Krótko mówiąc: więcej uwagi poświęcano produktowi lub samej usłudze, a mniej towarzyszącym procesom. – już od dawna chodzi o coś więcej.

Bariery taryfowe i pozataryfowe w handlu są mniej lub bardziej trudne dla wszystkich firm. Bariery taryfowe, jak spełnienie niezbędnych formalności, takich jak wymagania dotyczące treści dokumentów handlowych: dowodów dostaw, faktur i innych, są oparte na przepisach i generalnie wiążące dla wszystkich partnerów handlowych. Zgodność z nimi jest obowiązkowa i może być łatwo zintegrowana z procesami biznesowymi i systematycznie monitorowana. Jednak takie procesy są generalnie krytykowane jako „biurokracja”.

Sytuacja jest inna w przypadku trendów i zmian społecznych lub gospodarczych, które nie są oparte na normach, takich jak prawo i przepisy, ale są propagowane przez grupy interesu. Czasami są one przejmowane przez agencje rządowe – takie jak „ustawa w sprawie łańcucha dostaw”, która jest obecnie przedmiotem dyskusji w UE.

Od wielu lat „Corporate Social Responsibility“ (CSR) jest poszukiwana przez firmy w podobny sposób jak „Zarządzanie jakością” w latach 90-tych. Wydaje się, że firmy z trudem mogą uniknąć tego dobrowolnego obowiązku z powodu „presji oczekiwań”, jeśli nie chcą narazić na szwank swojej reputacji rynkowej, a tym samym trwałego sukcesu biznesowego.

Chociaż do tej pory firmie wystarczało posiadanie w pełni sformułowanego „kodeksu postępowania”, firmy działające globalnie coraz częściej wymagają od swoich partnerów biznesowych potwierdzeń rejestracji zgodnych z CSR, aby móc kontynuować współpracę biznesową. W rezultacie powstały już platformy sektora prywatnego, takie jak EcoVadis Rating, które za opłatą sprawdzają inne firmy na całym świecie, aby sprawdzić ich wpływ na środowisko, prawa pracy i prawa człowieka, etykę i zrównoważone zamówienia. Jest to promowane przez planowane unijne prawo dotyczące łańcucha dostaw, które ma zachęcić firmy do zrównoważonego działania.

WTH już w 2019 roku sformułowało kodeks postępowania dla swoich pracowników i partnerów biznesowych. W związku z coraz większą krytyką własnych wypowiedzi firmowych, WTH planuje teraz również certyfikację swojej działalności biznesowej przez odpowiedni organ zgodnie z koncepcją CSR zdefiniowaną przez Komisję Europejską jako „firma biorąca odpowiedzialność za nasz wpływ na społeczeństwo”.

Na początku XX wieku skupiono się na procesach biznesowych, a przemysł amerykański zajął się standaryzacją działań biznesowych i wewnętrznych procesów biznesowych. Początkowo dotyczyło to tylko większych firm, które z kolei opracowały wewnętrzne regulacje firmy.Wraz z wprowadzeniem w 1987 roku normy QM 9001 rozpoczął się triumf jednolitego, opartego na zasadach zarządzania jakością w firmach.

Szybko okazało się, że skuteczne certyfikaty QM stają się coraz bardziej obowiązkowe w codziennej działalności. Niezależnie od jakościowych działań firmy bez certyfikacji szybko popadały w szczeliny i nie mogły być dłużej brane pod uwagę. Certyfikat QM coraz częściej staje się niezbędnym „biletem wstępu” w relacjach biznesowych.

Zarządzanie jakością WTH zostało pomyślnie certyfikowane po raz pierwszy w 1998 roku. To była zauważalna ulga: nie było potrzeby odpowiadania na obszerne ankiety od partnerów biznesowych dotyczące wewnętrznych procesów firmy. WTH zawsze z sukcesem przechodziło obowiązkowe kontrole i recertyfikacje, w tym wszelkie zmiany i zaostrzenie wymagań norm.

Podobny rozwój nastąpił później wraz z normą ochrony środowiska ISO 14001, zgodnie z którą WTH zostało pomyślnie certyfikowane dwadzieścia lat później. W międzyczasie istniały nie mniej istotne certyfikaty i różne rejestracje WTH, zarówno dla konkretnego produktu (np. towary podwójnego zastosowania), przepływu towarów (np. AEO), jak i finansów (np. rejestr przejrzystości), od momentu założenia firmy w 1992 roku. Od tego czasu biurokracja i gęstość regulacji dramatycznie wzrosły. Wprowadzono znaczny dodatkowy wysiłek i oprócz pierwotnego celu firmy powstały dodatkowe koszty.

Jednocześnie wymagania i wyzwania dotyczące oczywistej dokumentacji w produkcji, obsłudze i stosowaniu surowców chemicznych oraz ich kontroli stają się coraz ważniejsze, aby móc niezawodnie zaopatrywać naszych klientów w odpowiednie surowce. Jest to drugi istotny aspekt strukturalny celu biznesowego WTH. Ich opanowanie ma zatem kluczowe znaczenie dla przyszłej rentowności WTH GmbH.