WTH Walter Thieme Handel GmbH • Beguinenstr.13 • 21682 Stade • Niemcy

Blog

Wejście do lepszego świata?

Kiedyś, oceniając sukces ekonomiczny firm, zadowalaliśmy się lapidarną uwagą, że zarówno klienci, jak i dostawcy regularnie korzystają z usług i dlatego wszystko jest „w porządku”. Krótko mówiąc: więcej uwagi poświęcano produktowi lub samej usłudze, a mniej towarzyszącym procesom. – już od dawna chodzi o coś więcej.

Bariery taryfowe i pozataryfowe w handlu są mniej lub bardziej trudne dla wszystkich firm. Bariery taryfowe, jak spełnienie niezbędnych formalności, takich jak wymagania dotyczące treści dokumentów handlowych: dowodów dostaw, faktur i innych, są oparte na przepisach i generalnie wiążące dla wszystkich partnerów handlowych. Zgodność z nimi jest obowiązkowa i może być łatwo zintegrowana z procesami biznesowymi i systematycznie monitorowana. Jednak takie procesy są generalnie krytykowane jako „biurokracja”.

Sytuacja jest inna w przypadku trendów i zmian społecznych lub gospodarczych, które nie są oparte na normach, takich jak prawo i przepisy, ale są propagowane przez grupy interesu. Czasami są one przejmowane przez agencje rządowe – takie jak „ustawa w sprawie łańcucha dostaw”, która jest obecnie przedmiotem dyskusji w UE.

Od wielu lat „Corporate Social Responsibility“ (CSR) jest poszukiwana przez firmy w podobny sposób jak „Zarządzanie jakością” w latach 90-tych. Wydaje się, że firmy z trudem mogą uniknąć tego dobrowolnego obowiązku z powodu „presji oczekiwań”, jeśli nie chcą narazić na szwank swojej reputacji rynkowej, a tym samym trwałego sukcesu biznesowego.

Chociaż do tej pory firmie wystarczało posiadanie w pełni sformułowanego „kodeksu postępowania”, firmy działające globalnie coraz częściej wymagają od swoich partnerów biznesowych potwierdzeń rejestracji zgodnych z CSR, aby móc kontynuować współpracę biznesową. W rezultacie powstały już platformy sektora prywatnego, takie jak EcoVadis Rating, które za opłatą sprawdzają inne firmy na całym świecie, aby sprawdzić ich wpływ na środowisko, prawa pracy i prawa człowieka, etykę i zrównoważone zamówienia. Jest to promowane przez planowane unijne prawo dotyczące łańcucha dostaw, które ma zachęcić firmy do zrównoważonego działania.

WTH już w 2019 roku sformułowało kodeks postępowania dla swoich pracowników i partnerów biznesowych. W związku z coraz większą krytyką własnych wypowiedzi firmowych, WTH planuje teraz również certyfikację swojej działalności biznesowej przez odpowiedni organ zgodnie z koncepcją CSR zdefiniowaną przez Komisję Europejską jako „firma biorąca odpowiedzialność za nasz wpływ na społeczeństwo”.

Na początku XX wieku skupiono się na procesach biznesowych, a przemysł amerykański zajął się standaryzacją działań biznesowych i wewnętrznych procesów biznesowych. Początkowo dotyczyło to tylko większych firm, które z kolei opracowały wewnętrzne regulacje firmy.Wraz z wprowadzeniem w 1987 roku normy QM 9001 rozpoczął się triumf jednolitego, opartego na zasadach zarządzania jakością w firmach.

Szybko okazało się, że skuteczne certyfikaty QM stają się coraz bardziej obowiązkowe w codziennej działalności. Niezależnie od jakościowych działań firmy bez certyfikacji szybko popadały w szczeliny i nie mogły być dłużej brane pod uwagę. Certyfikat QM coraz częściej staje się niezbędnym „biletem wstępu” w relacjach biznesowych.

Zarządzanie jakością WTH zostało pomyślnie certyfikowane po raz pierwszy w 1998 roku. To była zauważalna ulga: nie było potrzeby odpowiadania na obszerne ankiety od partnerów biznesowych dotyczące wewnętrznych procesów firmy. WTH zawsze z sukcesem przechodziło obowiązkowe kontrole i recertyfikacje, w tym wszelkie zmiany i zaostrzenie wymagań norm.

Podobny rozwój nastąpił później wraz z normą ochrony środowiska ISO 14001, zgodnie z którą WTH zostało pomyślnie certyfikowane dwadzieścia lat później. W międzyczasie istniały nie mniej istotne certyfikaty i różne rejestracje WTH, zarówno dla konkretnego produktu (np. towary podwójnego zastosowania), przepływu towarów (np. AEO), jak i finansów (np. rejestr przejrzystości), od momentu założenia firmy w 1992 roku. Od tego czasu biurokracja i gęstość regulacji dramatycznie wzrosły. Wprowadzono znaczny dodatkowy wysiłek i oprócz pierwotnego celu firmy powstały dodatkowe koszty.

Jednocześnie wymagania i wyzwania dotyczące oczywistej dokumentacji w produkcji, obsłudze i stosowaniu surowców chemicznych oraz ich kontroli stają się coraz ważniejsze, aby móc niezawodnie zaopatrywać naszych klientów w odpowiednie surowce. Jest to drugi istotny aspekt strukturalny celu biznesowego WTH. Ich opanowanie ma zatem kluczowe znaczenie dla przyszłej rentowności WTH GmbH.

 

Kalenderblatt

Alle Kategorien

25 Jahre WTH GmbH

Szukaj
Szukaj