WTH Walter Thieme Handel GmbH • Beguinenstr.13 • 21682 Stade • Niemcy

O nas

Szczególna rzecz...

...normalny z nami!

Jako firma handlowa posiadamy certyfikaty procesów biznesowych ISO 9001:2015 i 14001:2015. Kładziemy bardzo duży nacisk z jednej strony na wdrażanie procesu ciągłego doskonalenia, a z drugiej na poprawę zarządzania ryzykiem zarówno w wymiarze operacyjnym, jak i strategicznym. W ten sposób konsekwentnie podążamy drogą bycia niezawodnym ogniwem w łańcuchu dostaw od producenta do klienta końcowego. Uzupełnieniem tych świadectw jest świadectwo AEO wydane przez urząd celny. W ten sposób zapewniamy, że przepływ towarów do miejsc przeznaczenia jest szybki i bezpieczny.

Żyć kulturą wartości

Wzajemne zaufanie, otwarta komunikacja i uczciwa współpraca na poziomie oczu są kluczem do długoterminowej współpracy.

Wyraźne zaangażowanie na rzecz jakości

Wysokiej jakości produkty i wysoki poziom orientacji na klienta wraz z konsekwentnym procesem CIP stanowią podstawę naszych działań.

Wizja

Niezawodne dostawy i płynna produkcja dla naszych klientów są dla nas tak samo ważne jak fachowe doradztwo w szerszym zakresie. Ponieważ tylko w ten sposób można określić i optymalnie zaspokoić wymagania jutra.

Sieć partnerska

Aby zawsze oferować klientom odpowiednie rozwiązania, współpracujemy z wybranymi partnerami. Dzięki temu możemy zawsze elastycznie reagować na życzenia klientów.

Tutaj można nas znaleźć

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von apps.city-map.de zu laden.

Inhalt laden

Szukaj
Szukaj