Produkty

Nasza oferta obejmuje standardowe dodatki, specjalności i wypełniacze do przetwórstwa polimerów.

Specjalizujemy się w surowcach dla:

Przemysł tworzyw sztucznych

Przemysł gumowy

Przemysł klejów

Przemysł uszczelniaczy

Przemysł farb i lakierów

Przemysł powłokowy

Przemysł włókienniczy

Przemysł termoutwardzalny

i przemysłów pokrewnych