WTH Walter Thieme Handel GmbH • Beguinenstr.13 • 21682 Stade • Niemcy

Blog

Ogień. Czwarty element!

Pochodne melaminy

Pochodne melaminy, takie jak cyjanuran melaminy i polifosforan melaminy, są powszechnie stosowanymi środkami uniepalniającymi w różnych tworzywach sztucznych. Redukują palność i emisję dymu. Tutaj szczegółowo omówimy właściwości, zalety i ograniczenia pochodnych melaminy jako środków uniepalniających.

Właściwości pochodnych melaminy jako środków uniepalniających

Addforce FR MC, Cyjanuran melaminy

Pochodne melaminy, takie jak cyjanuran melaminy i polifosforan melaminy, są związkami azotowymi, które charakteryzują się wysoką stabilnością termiczną. Te właściwości czynią je idealnymi środkami uniepalniającymi dla tworzyw sztucznych. W przypadku pożaru mogą absorbować energię cieplną i zmniejszać palność tworzywa sztucznego.

Zalety pochodnych melaminy jako środków uniepalniających

Stosowanie pochodnych melaminy jako środków uniepalniających oferuje wiele zalet. Niektóre z najważniejszych to:

  • Odporność ogniowa: Pochodne melaminy poprawiają odporność ogniową tworzyw sztucznych, redukując palność i minimalizując emisję dymu.
  • Są stosowane w wielu zastosowaniach, w których bezpieczeństwo ma najwyższe znaczenie, np. w przemyśle elektronicznym.
  • Zakres zastosowań: Pochodne melaniny mogą być stosowane w wielu tworzywach sztucznych, w tym w poliamidach, poliestrach i poliolefinach.
  • Wysoka stabilność termiczna: Pochodne melaminy są termicznie stabilne i mogą być stosowane w wysokich temperaturach bez utraty ich właściwości jako środków uniepalniających.

 

Addforce FR MPP, proszek polifosforanowy melaminy

 

Chociaż pochodne melaminy mają wiele zalet jako środki zmniejszające palność, istnieją również pewne ograniczenia. Niektóre z najważniejszych ograniczeń to:

  • Wrażliwość na wilgoć: Pochodne melaminy mogą być wrażliwe na wilgoć, co może zmniejszyć ich odporność na ogień.
  • Wyższe koszty: Stosowanie pochodnych melaminy jako środków zmniejszających palność może prowadzić do wyższych kosztów, co w niektórych zastosowaniach może być wadą.

Wniosek

Pochodne melaminy, takie jak cyjanuran melaminy i polifosforan melaminy, należą do najważniejszych środków zmniejszających palność w przemyśle tworzyw sztucznych. Dzięki podwyższonej ognioodporności, niskiej toksyczności, szerokiemu zakresowi zastosowań i wysokiej stabilności termicznej. Chociaż istnieją pewne ograniczenia, pochodne melaminy okazały się skutecznymi środkami zmniejszającymi palność i są szeroko stosowane w wielu zastosowaniach.

 

Kalenderblatt

Alle Kategorien

25 Jahre WTH GmbH

Szukaj
Szukaj