WTH Walter Thieme Handel GmbH • Beguinenstr.13 • 21682 Stade • Niemcy

Blog

WTH 2023 dynamicznie w dobrym kierunku

WTH 2023 dynamicznie w dobrym kierunku

„Jak dotąd udało nam się utrzymać kurs‘‘

(mud) – Dyrektor zarządzający WTH, Gero Thieme, z przekonaniem ocenia perspektywy na nowy rok. Oczekuje dalszego dobrego rozwoju biznesowego swojej firmy w 2023 roku. Nawet jeśli istnieją pewne niewiadome, szef firmy jest przekonany, że uda mu się z powodzeniem kontynuować dotychczasowy pozytywny rozwój: „Firma jest na dobrej drodze”.

„Pomocne w osiąganiu sukcesów firmy”, mówi Gero Thieme, „jest szerokie upozycjonowanie w kluczowych dla nas sektorach przemysłowych. Obejmują one przemysł budowlany, elektryczny i elektroniczny oraz przemysł motoryzacyjny”. WTH ma również ugruntowaną pozycję w przemyśle tworzyw sztucznych i gumy oraz w firmach recyklingowych.

Podczas wymiany myśli założyciel firmy Walter Thieme i obecny szef firmy Gero Thieme byli zachwyceni: „To niezwykłe, jak firma poradziła sobie w ciągu ostatnich kilku lat i pomimo trudnego otoczenia gospodarczego, takiego jak problemy z łańcuchem dostaw, trwająca pandemia (Chiny), brak surowców, eksplozja kosztów frachtu morskiego, była w stanie utrzymać kurs”.

Ojciec i syn postrzegają klucz do sukcesu ostatnich kilku lat w następujący sposób: „Szczególnie pomocne było to, że zawsze byliśmy w bliskim kontakcie z naszymi partnerami biznesowymi i otwarcie wyjaśnialiśmy sytuacje i ich rozwój. Wymienilaiśmy również możliwe skutki, a następnie omawialiśmy obronne strategie. W ten sposób proaktywnie i skutecznie sprostaliśmy wyzwaniom”.

Wysoki stopień cyfryzacji wszystkich procesów biznesowych oraz indywidualne zaangażowanie wszystkich bez wyjątku pracowników dialog z dostawcami, klientami i usługodawcami również znacząco przyczyniły się do sukcesu.

Rozmówcy są zgodni również w tych kwestiach: „WTH GmbH powoli zbiera owoce swojej działalności w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w Polsce. Tam firma mogła rozwijać się ponadprzeciętnie. Na rynkach podstawowych (DACH = Niemcy – Austria – Szwajcaria ) WTH jest już szeroko pozycjonowana w branżach i była w stanie więcej niż tylko utrzymać udziały w rynku”.

Walter Thieme rozszerza ekonomiczne spojrzenie na to, co dzieje się na świecie: „W gospodarce światowej też nie ma jednomyślnej opinii: panuje zgoda co do tego, że trzy główne obszary gospodarcze o znaczeniu dla światowej gospodarki – USA, UE i Chiny – doświadczy recesji. I po raz pierwszy nawet praktycznie jednocześnie, przynajmniej w pierwszych miesiącach 2023 roku”.

Kciuk wydaje się więc opuszczać, bo prognozowany globalny wzrost gospodarczy na szerokim poziomie od IV kwartału 2022 roku został już obniżony z około 3% do 2% na początku 2023 roku. Jednym z powodów jest to, że po raz pierwszy żaden z tych ważnych regionów nie jest dostępny jako „lokomotywa” dla światowej gospodarki.

Thieme podsumowują swoją wymianę poglądów: „W Europie pojawia się pytanie, jak szybko główne gospodarki zrekompensują wzrost kosztów. My w WTH oczekujemy zatem stosunkowo dynamicznego rozwoju biznesu, jak w 2022 r. W tej chwili dominujące wrażenie jest to, że z powodu wielu niepewności nastroje gospodarcze wśród przedsiębiorstw i konsumentów będą prawdopodobnie gorsze niż obecna sytuacja. To również przewija się jak czerwona nitka w aktualnych badaniach dotyczących rozwoju gospodarczego, na przykład przeprowadzanych przez Izby Przemysłowo-Handlowe”.

Ostatecznie Walter Thieme jest przekonany: „Osobiście podzielam optymizm największych giełd światowych, że gospodarka i konsumenci szybko dostosują się do nowej sytuacji z wyższymi cenami, a w perspektywie średniookresowej do zmienionej interakcji w globalnej gospodarce. Podczas gdy ekologiczna restrukturyzacja gospodarki jest w toku, nie można jeszcze przewidzieć skutków dla przemysłowych ośrodków Europy i Niemiec, poza wzrostem cen producentów.Mam tylko nadzieję, że dzisiejsi optymiści, podobnie jak ci w czasach industrializacji u schyłku XIX wieku, będą mieli rację!”.