WTH Walter Thieme Handel GmbH • Beguinenstr.13 • 21682 Stade • Niemcy

Blog

Pracownicy WTH są elastyczni

Wiedzą należy się dzielić

(mud) – Jeśli chcesz z powodzeniem pracować w WTH, musisz być elastyczny. Zdarza się, że sprzedawcy myślą wspólnie z decyzjami dotyczącymi obszaru sprzedaży – lub odwrotnie. Każdy powinien być na bieżąco ze swoim obszarem odpowiedzialności. Nie bój się „spojrzeć poza horyzont”. Oraz: Myślenie przedsiębiorcze jest wyraźnie pożądane dla pracowników firmy ze Stade.

Każda praca w WTH ma swój indywidualny zakres pracy i wymagania ze względu na sektory przemysłu, które obsługuje. Elastycznemu działaniu każdego pracownika WTH sprzyja bardzo płaska struktura hierarchiczna firmy.

+ Struktury WTH są łatwe do wyjaśnienia:

Administracja sprzedaży (VV) odpowiada za kontakty z dostawcami, gospodarkę materiałową, logistykę, dokumentację i wsparcie istniejących klientów oraz utrzymanie kontaktów. Dochodzą do tego ceny, monitorowanie cyklu zamówień. Ponadto VV opiekuje się wszystkimi zainteresowanymi stronami wraz z personelem sprzedaży WTH. Odpowiedzialność za dostawców spoczywa na VV, odpowiedzialność klienta jest ograniczona do istniejących produktów sprzedaży lub istniejącej działalności handlowej.

Dział sprzedaży (VK) jest odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych klientów oraz doradzanie klientom i zainteresowanym stronom w zakresie technologii aplikacji. Ponadto istnieje wsparcie projektów (rozwojowych) potencjalnych partnerów biznesowych. Oprócz podstawowej wiedzy handlowej wymagana jest tutaj wiedza techniczna i dogłębna znajomość rynku/branży w obszarze odpowiedzialności. VK ponosi odpowiedzialność branżową (wiedza o konsumentach, wydarzeniach, trendach, produktach, konkurentach itd.) za branżę i odpowiedzialność klienta za nowych klientów/perspektywy oraz wprowadzanie nowych produktów i wsparcie techniczne projektów dla partnerów biznesowych.

+ A jaką samoświadomość mają pracownicy WTH?

Pracownicy administracji sprzedaży nie tylko czują się odpowiedzialni za ekonomiczną dyspozycję wszystkich niezbędnych produktów, magazynowanie i sprzedaż. Dla nich częścią tego jest również kompetentne niezależne załatwienie wszystkich spraw technicznych i handlowych (w tym obliczeń). Negocjują również i organizują usługi transportowe i logistyczne. Odpowiadają za wyjaśnianie kwestii technicznych i handlowych. Wyjaśniają również kwestie techniczne dotyczące wyboru, zastosowania i możliwości zastosowania, a także limity odpowiednich surowców lub chemikaliów.

Jedno credo stoi ponad wszystkim: chęć dzielenia się zdobytą wiedzą z innymi osobami w firmie. – Gromadzenie wiedzy pomaga tylko jednemu. Przekazywanie jej, a tym samym kultywowanie ducha zespołu i rozwijanie funkcjonalności przynosi korzyści wszystkim.

Kalenderblatt

Alle Kategorien

25 Jahre WTH GmbH